Persoonlijke aandacht

Péterra pedicure en massagepraktijk is de praktijk van Marjan Visser. Ik ben gediplomeerd voetreflextherapeute en pedicure. Na het behalen van mijn diploma Voetreflextherapeut in 2008 opende ik mijn eigen praktijk: Péterra. Pé staat voor voet en terra staat voor aarde, oftewel: met beide voeten op de aarde.

Pedicureopleiding

Doordat ik in mijn praktijk veel voeten onder ogen kreeg waar in veel gevallen nog meer werk aan te doen was, ben ik in 2014 gestart met de pedicureopleiding die ik vervolgens met positief resultaat in 2016 heb afgerond.

Medische Basiskennis

Om meer kennis van de werking van het lichaam te verwerven (fysiologie, anatomie en pathologie), heb ik bovendien de hbo-opleiding Medische Basiskennis met goed resultaat doorlopen. Daarnaast heb ik mijn vaardigheden uitgebreid met de erkende opleidingen voor stoelmassage en diverse massagetechnieken zoals lichaamsmassage en hotstonemassage. De opgedane kennis en vaardigheden houd ik bij door regelmatig cursussen en trainingen te volgen.

Vergoeding door de verzekering

Voetreflextherapie is een additieve geneeskunst en wordt door veel zorgverzekeraars vergoed. Informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden van uw verzekering. De overige massages komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Organisaties

FAGT

Péterra massagepraktijk is aangesloten bij Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten FAGT , een beroepsorganisatie van additief geneeskundig therapeuten en heeft als voornaamste doelstelling het bevorderen van de kwaliteit van de additieve geneeskunde. Additieve geneeskunde, ofwel complementaire geneeskunde werkt aanvullend op de reguliere geneeskunde.

RBCZ

Wij zijn geregistreerd in het RBCZ (HBO-Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en is onderhevig aan het TCZ tuchtrecht. Ons licentienummer is.

Zorggeschil en Quasir

We zijn voor de wet WWKGZ via de FAGT aangesloten bij Stichting Zorggeschil en Quasir voor klachtenafhandeling en geschilleninstantie.

AGB-code

Praktijk beschikt over de benodigde AGB codes

ProVoet

Wij zijn lid van de brancheorganisatie ProVoet. ProVoet bevordert de kwaliteit van de voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland.

Informatie betreffende deze organisaties is in de praktijk aanwezig.